Working Group Indigenous Peoples' Issues

 

Guaraní-Kaiowa indianen
Kinderen sterven door ondervoeding


Lees meer

Onderteken de petitie online

Download de petitie en brief (.pdf)

FIAN Website

Uitwisseling met twee Guaraní groepen

De uitwisseling met de eerste groep, de Guaraní indianen uit Turvos, Paraná, startte in 2000.
De ze indianengemeenschap werd verdreven uit haar voorvaderlijke gronden door de bouw van de maga waterkrachtcentrale in Itaipu. Voor deze groep Guaraní is het heel belangrijk om hun spiritualiteit en tradities te bewaren en levendig te houden. Hiertoe richtten zij het instituut: 'Nhemboetè Guaraní op, wat betekent: 'versterking van de Guaraní'.

Spirituele leiders van verschillende Guaranígroepen komen samen om hun kennis te delen. De traditie om gebedshuizen te bouwen met natuurlijke materialen uit de omgeving was lange tijd verloren. Maar nu zijn ze bezig opnieuw op deze wijze gebedshuizen op te richten. Momenteel zijn er op deze wijze al ene vijftal gebedshuizen opgericht, volgens de tradities.

Friends of the Earth ondersteunt hen in dit project, door hun artisanaat uit natuurlijke materialen te verkopen. Met het geld worden de transportkosten van spirituele leiders vergoed en het vervoer van traditionele materialen (deze materialen zijn nu niet meer eenvoudig in de inmiddellijke omgeving te vinden)

Het artisanaat bestaat uit mooie ringen, armbanden, halskettingen, met natuurlijke materialen uit hun omgeving. En, heel speciaal, de kleine houten diertjes. Ze maakten ook een CD: 'Nande Reko Arandu', vert. 'Levende herinnering aan de Guaraní', met traditionele gezangen die door de kinderen worden gezongen, begeleid door traditionele instrumenten (o.a. een traditionele gitaar, gemaakt van het schild van een amadillo, of verschillende soorten hout) Met de CD krijg je een mooi boekje met prachtige foto's van het volk, de kinderen en de traditionele muziekinstrumenten. De tekst is in het Portugees, maar je kan een Nederlandse vertaling aanvragen. In deze CD delen de Guaraní de rijkdom van hun cultuur en spiritualiteit.

'De zon komt op
Met de stralen van haar wijsheid
Onze opperste vader kijkt naar ons
Onze opperste moeder kijkt naar ons'

'Jij kwam van een heilige plaats
Jij kwam van een heilige plaats
Dochter van het blauwe paradijs
Vertel, kom tot mij
Vertel, ga in jezelf '

'Geef terug
Geef terug
Het land dat je van ons hebt genomen
Zo dat we er verder kunnen op leven'

Het maken van de CD was een heel speciale gebeurtenis voor de Guaraní: verschillende dorpen kwamen en werkten voor de eerste tijd zo intensief samen. Ze voelden een sterke spirituele energie in het samen zingen en het voelen van de spirituele hulp van de dorpen.

Er is ondertussen ook een 2e CD, waarbij het eerste nummer ook op video te zien is op het PC scherm.

The Guaraní indianen die in Ocoy op 90 km van de Itaipu waterkrachtcentrale wonen.
Zij moesten destijds, in de periode 1973-1983, toen de waterkrachtcentrale gebouwd werd, vluchten voor het binnenstromende water in het stuwmeer. Ze wonen nu op een veel te klein gebied, kunnen hun traditionele levenswijze niet verder zetten, het verkopen van het artisanaat (armbanden, ringen, halskettingen, diertjes, andere,...) is voor hen levensnoodzakelijk maar verre van voldoende om van te leven. We zagen hen herleven toen ze, volwassenen en kinderen, voor ons hun traditionele liederen en dansen uitbrachten, in dezelfde stijl als deze waarvan we de CD's verkopen. We steunen een schooltje, waar volwassenen en kinderen ook hun eigen tradities leren kennen. Dit is een heel positief project, vergeleken met de situatie die gangbaar is in de scholen voor indianen, waar ze niets leren over de eigen cultuur, waar alleen de nationale feestdagen werden gevierd, de voertaal Portugees is, het onderwijs niet aansluit bij de dagelijkse realiteit van de indanenkinderen, het onderwijspersoneel schromelijk onderbetaald wordt en de gebouwen in erbarmelijke toestand zijn. Vaak krijgen de kinderen ook niet het volledige programma zodat ze gediscrimineerd zijn als ze later in de stad naar de school gaan. Steun voor een vernieuwend project zoasl het vermelde schooltje is dus erg waardevol. Door het kopen van het artisanaat kan je bijdragen aan o.a. geschikter didactisch materiaal.

Wat kan je doen om te helpen?

Friends of the Earth Vlaanderen & Brussel onderhoudt contacten met twee Braziliaanse Guaraní gemeenschappen, één in Ocoy, en een andere in Turvos. We kopen van hen en verkopen hier het artisanaat, waardoor we kunnen bijdragen aan hun inkomen. We verkopen ook 2 CD’s met traditionele zangen en instrumenten. Deze vorm van ondersteuning is belangrijk op vele niveaus en draagt onder andere bij tot morele ondersteuning van de Guaraní en vertrouwen in hun eigen cultuur. Het is een uiting van respect voor hun levenswijze. We dragen o.a. bij aan het goed kunnen functionneren van een schooltje waar ook de traditionele cultuur wordt aangeleerd, zowel aan volwassenen en kinderen, in Ocoy. Als je meer info wil over de Guaraní producten die je via Friends of the Earth Vlaanderen/Brussel kan verkrijgen, kan je contact opnemen met Lieve De Kinder, via e-mail: lieve@motherearth.org

Ook als je geïinteresseerd bent om per e-mail verwittigd te worden over acties om de Guaraní en Tupiniquim te ondersteunen, kan je contact opnemen met Lieve De Kinder per e-mail: lieve@motherearth.org


Friends of the Earth Flanders & Brussels (formerly For Mother Earth) is a member of Friends of the Earth International