Friends of the Earth actie ook in Nederland

Algemeen Nederlands Persbureau ANP (01/02/2007)

Friends of the Earth actie ook in Nederland

RIJSWIJK (ANP) - TenneT, de beheerder van het landelijke elektriciteitsnet, heeft donderdagavond ,,geen merkbaar effect'' waargenomen tussen 19.55 en 20.00 uur. Milieuorganisaties hadden opgeroepen op dat tijdstip het licht uit te doen om de aandacht te vestigen op de klimaatverandering.

De belasting van het elektriciteitsnet was 13.000 megawatt, hetzelfde als elke andere donderdagavond, stelt een woordvoerder. Dat leidt tot de conclusie dat niet zoveel huishoudens gehoor hebben gegeven aan de oproep als verwacht werd. TenneT waarschuwde woensdag dat de stroom kan uitvallen als veel mensen op precies hetzelfde moment het licht uitdoen. Het ministerie van VROM deed mee aan de actie, maar riep de Nederlanders toch op het licht niet uit te doen, nadat uit onderzoek was gebleken dat velen dat van plan waren.

De Tweede Kamer deed de lampen ook uit, de departementen op VROM na niet. Het kabinet vond de actie wegens de risico's voor de stroomvoorziening niet goed doordacht.

Het moment van de actie is niet toevallig gekozen. Vrijdag komt in Parijs het nieuwste rapport van de Verenigde Naties over het klimaat uit.

In Frankrijk, waar het initiatief voor de oproep om het licht uit te doen werd genomen, gaf de bevolking wel massaal gehoor aan het verzoek. Daar deden naar schatting 3 miljoen mensen mee aan de actie, zo deelde het Franse energiebedrijf RTE donderdagavond mee. Het stroomverbruik daalde tussen 19.55 en 20.00 uur met zo'n 800 megawatt. Ook de Eiffeltoren was vijf minuten lang in duisternis gehuld.

Volgens de Belgische netbeheerder Elia daalde het energieverbruik in Belgi? met 2,7 procent, toen ongeveer 300.000 gezinnen vlak voor acht uur vijf minuten het licht uitdeden.

De stroombeheerder had zelf rekening gehouden met 150.000 tot 300.000 gezinnen. Toen om acht uur de stroom weer aanging, waren er geen problemen. De milieuorganisatie Friends of the Earth België is zeer tevreden over de deelname aan de actie.

© 2007 B.V. Algemeen Nederlands Persbureau ANP