GGO's

Op 29 mei maakten een aantal actievoerders van Friends of the Earth in Wetteren deel uit van de diverse en kleurrijke groep van boeren, wetenschappers en bezorgde burgers, die samen met het Field Liberation Movement een actie ondernam tegen de GGO veldproef. De groep “Arbeiders, Boeren, Consumenten” die eerder dit jaar aansloot bij Friends of the Earth als een thematische werkgroep, nam deel aan de boerenmarkt, om een positief voorbeeld te tonen van ecologische, lokale en familiale landbouw. Andere Friends of the Earth activisten namen ook deel in de geslaagde poging om op geweldloze wijze de GGO aardappelen van het veld te verwijderen.

In het mediadebat dat hierop volgde werd de aandacht sterk gericht op het zogenaamde geweld tijdens de actie. Maar wat we waargenomen hebben op het veld was een geweldloze, vastberaden poging om op het veld te geraken, om de aardappelen te verwijderen, en hiermee aan te geven dat we de gevaren van ggo's voor het milieu en voor de overleving van boeren wereldwijd onaanvaardbaar achten. In de berichtgeving werd, vooral in het begin, veel minder aandacht gegeven aan het structureel geweld dat aan mensen en de planeet wordt aangedaan, ook door deze veldproef. Toch heeft de gedeeltelijke vernieling van een gentechnologische test in open veld door een hek te beschadigen en aardappelen uit de grond te verwijderen, het ggo-debat meer dan ooit gestimuleerd. Friends of the Earth drukt haar solidariteit uit met wie geslagen, gearresteerd en ontslagen werd als resultaat van de deelname aan de actie, en ook aan allen die waar ook ter wereld strijden tegen veldproeven van GGO's. We zullen verder bouwen aan een sterke en goed georganiseerde beweging voor milieurechtvaardigheid, een beweging die kan gebruik maken van burgerlijke ongehoorzaamheid als één van de vele manieren om op te komen voor mens en milieu.