Friends of the Earth Vlaanderen & Brussel

Een nieuwe start voor Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid

Op zaterdag 19 februari vond in de Pianofabriek in Brussel de startvergadering plaats van de vernieuwde VZW Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid. Een 25tal aanwezigen smeedden samen plannen voor de opbouw van een slagkrachtige, sociale en systeemkritische klimaatbeweging in ons land.

Oost-Vlaanderen: Nieuw offensief voor meer wegen

De laatste weken spannen politici van allerlei kleuren zich in voor de verbreding of rechttrekking van allerhande Oost-Vlaamse autowegen. Woensdag bespreekt het Vlaamse Parlement een motie waarin de meerderheidspartijen vragen om dringend werk te maken van oude koeien als de N42, N60 en N41. Politici blijven geloven in het aftandse achterhaalde dogma van economische bloei door méér wegenbouw.

Op tournee met "Duurzaam op papier"

leuven.jpg
Van 24 januari tot 1 februari trokken Friends of the Earth en vzw ’t Uilekot samen op pad met de spraakmakende documentaire ‘Duurzaam op papier’.
 
FSC is zo een label dat ecologisch en sociaal gekapt hout garandeert. Heel wat milieubewuste mensen kiezen dan ook voor papier of hout met dit label er op, in de hoop om daarmee een stukje van de planeet te redden.
De documentaire toont evenwel beelden uit Brazilië over het papierpulpbedrijf Veracel dat een FSC label kreeg voor gigantische eucalyptusplantages.

Startdag Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid

Lever mee de mosterd voor een scherpe beweging!

Startdag KSR op 19 februari in de Pianofabriek (Brussel)

Duurzaam op papier

fair move.jpg

Een documentaire over papier en ecologische labels

In het kader van het FAIR MOVE project bekijken jongeren van vzw ‘t Uilekot en Friends of the Earth of labels wel altijd deugen om aan rechtvaardige, ecologische en sociale handel te doen. Het FSC label voor duurzaam hout en papier is een snelgroeiend keurmerk, maar werkt het ook voor iedereen? 

Het Cancún akkoord: geen applaus waard!

De Europese milieu ministers ontmoetten elkaar op 20 december voor de eerste maal in Brussel sinds het beëindigen van de VN klimaattop in Cancún, Mexico. In Cancún werd een zwak akkoord afgesloten om de klimaatswijzigingen tegen te gaan. De ministers erkenden de uitkomst van Cancún, maar besluiten niet dat het akkoord getekend wordt door een gebrek aan inhoud en dat het akkoord vooral kansen biedt aan Europa en andere rijke landen om hun beloften te ontlopen.

Te Geck Gesprek: Wat na Cancún?

Friends of the Earth organiseerde naar aanleiding van de afgelopen klimaattop in Cancún een Te Geck Gesprek in Lekker Gec.
 
Veel media geven aan dat COP 16 het VN- proces gered heeft, na het falen van de klimaattop in Kopenhagen vorig jaar. Maar hoe zit het juist met dat akkoord afgesloten in Cancún? Wat is er (niet) in het akkoord opgenomen? Voldoende stof voor een interessante avond.

Wat is er (niet) in het akkoord opgenomen?
In het akkoord werden geen bindende emissiereducties opgenomen.

Wereldbank: handen af van klimaatfinanciering

action worldbank.jpg

Activisten verzamelden op 8 december buiten de kantoren van de Wereldbank in Brussel. Ze nodigden iedereen uit om een piñata [1] in de vorm van een spaarvarken te slaan. Zo wilden de activisten hun standpunt tegen de Wereldbank kracht bij zetten. Geld dat wordt aangewend om klimaatverandering tegen te gaan, mag niet langs de Wereldbank passeren, maar moet door de Verenigde Naties beheerd worden.

Don't nuke our climate!

Don'tnuketheclimate.jgp_.JPG

Tijdens de VN klimaatonderhandelingen in Cancún, Mexico, voeren Europese jongeren actie in Brussel. Als onderdeel van een internationale actiedag tegen valse oplossingen voor de klimaatcrisis, hebben 30 jongeren uit heel Europa post gevat voor de Europese instellingen en bedrijven die kernenergie steunen. De boodschap is simpel: kernenergie is niet duurzaam en onaanvaardbaar gevaarlijk.

Inhoud syndiceren